Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage

En weer is er een stap gezet op weg naar het beleefbaar maken en opnieuw inrichten van de kasteelberg. Door het bestemmingsplan voor het terrein aan te passen ontstaat ruimte om onze plannen voor de toekomst mogelijk te maken.

Ons doel: reconstructie van het mottekasteel en inrichting van het voorterrein. Het is ontzettend leuk om zo onze toekomstdroom voor Spreeuwenstein steeds meer waarheid te zien worden. Historisch verantwoord, met aandacht voor de wetenschappelijke waarde van de ondergrond en met kansen voor de toekomst. Wat eens niet meer was dan een anonieme hoop grond zal straks weer een plek zijn waar je het verleden zelf kunt beleven!

Het voorontwerp voor het vernieuwde bestemmingsplan ligt vanaf eind november zes weken ter inzage op het gemeentehuis.