Vervolgonderzoek naar voorburcht noodzakelijk

Het onderzoek wat de historische vereniging de Motte in samenwerking met de eigenaar heeft verricht, is inmiddels afgerond. Maar op verzoek van de RIjksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) komt er nog een vervolgonderzoek. Ook dit is mogelijk door een bijdrage vanuit het IRP , een subsidiepot van provincie Zuid-Holland en gemeente Goeree-Overflakkee. In dit vervolgonderzoek wordt met name de aangetroffen voorburcht verder onderzocht. Dit zal met name geburen door een aantal gerichte boringen uit te voeren. Hopelijk laat dit onderzoek, behalve de contouren van de oorspronkelijke voorburcht, ook iets zien van de wijze waarop deze voorburcht in gebruik was.